Петък, 17 Септември 2021 15:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области: - Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“; - Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“; - Тематична област 3 „Свободно време, творчество…
Оценете
(0 гласа)
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО 16 септември 2021 г. 10:00:00 линк към платформата за провеждане на срещата: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNjFlODktYjc4NC00N2EyLWIxZmUtMjc2OGRlZmQ0MDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0e3a812-b927-4ac8-95f9-b855374146ed%22%2c%22Oid%22%3a%2210e378fc-ad89-4c21-9f2b-2dc9033533bc%22%7d
Вторник, 14 Септември 2021 14:28

Заповеди за отчуждаване

Оценете
(0 гласа)
Вторник, 14 Септември 2021 08:24

Преброяване 2021

Оценете
(0 гласа)
Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година. От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя…
Вторник, 07 Септември 2021 15:38

ЗАПОВЕД - противоепидемични мерки 09.21

Оценете
(1 глас)
Петък, 03 Септември 2021 19:42

Преброяване 2021

Оценете
(1 глас)
Уважаеми дами и господа, От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на…

Свързано видео

Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на…
Петък, 03 Септември 2021 11:31

Заповед забрана СМР с.Синеморец

Оценете
(0 гласа)
Петък, 27 Август 2021 16:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Царево, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира обучение за всички лица, одобрени за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Царево. Обучението ще се проведе в залата на…
Оценете
(1 глас)
Обществено обсъждане на проект на ПИРО Царево за периода 2021 – 2027 г. Уважаеми дами и господа, В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗPР) и чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗPР) Община Царево е изготвила проект на План за…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево