Препис-извлечения

Препис-извлечения (9)

Оценете
(1 глас)
Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 10 Февруари 2020 16:55

Препис-извлечение от Протокол №4 / 04.02.2020 г.

Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 23 Декември 2019 08:47

Препис-извлечение от Протокол №3 / 19.12.2019 г.

Оценете
(1 глас)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 3 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 19.12.2019 год. /четвъртък/ от 8.30…
Оценете
(0 гласа)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 2 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 28.11.2019 год. /четвъртък/ от 14.00…
Оценете
(1 глас)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 1 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 05.11.2019 год. /вторник/ от 10:00…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево