Четвъртък, 05 Юни 2014 14:02

Обществена поръчка с публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за Осъществяване на публичност и реклама на Етнографска изложба "Рибарски бит от древността" в град Царево”

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево