Събота, 14 Декември 2013 10:35

Съобщение за оповествяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант по изпълнението на Инженеринг

Работно проектиране и строително-монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Ахтопол, както и изграждане и оборудване на ПСОВ, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ахтопол”,

Прочетена 2511 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево