Вторник, 26 Ноември 2013 10:28

СЪОБЩЕНИЕ за оповестяване на ценови оферти по обществена поръчка с предмет...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: №1. Риба и рибни продукти; №2. Плодове и зеленчуци”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 27.11.2013 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Прочетена 2720 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево