Сряда, 12 Април 2017 14:22

Обява за събиране на оферти за „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“

Възложител: Община Царево
Преписка: 9063322
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2017 г. 17:00 часа
Прочетена 2134 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево