Петък, 30 Септември 2011 13:52

Рибарска група „Царево – Приморско - Созопол”

Оценете
(0 гласа)

Име на проектаРибарска група „Царево – Приморско - Созопол”

Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на ОП за развитие на сектор „Рибарство” - Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местни стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи”

Водеща организация: Община Приморско

Партньори: Община Царево, Община Созопол

Бюджет:

Съфинансиране:

Срок за изпълнение:

Цели на проекта: Изработване на стратегия за развитие на рибарските общости в трите общини.

Дейности:

Статус: Очаква се да излезе Наредба за промени в  Наредба15 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка4.1  издадена от МЗХ за определяне на сроковете и насоките за кандидатстване

Текущо изпълнение: Подписано и прието в съответните Общински съвети Споразумение за партньорство по проекта.

Прочетена 2615 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево