Петък, 30 Септември 2011 13:51

Рехабилитация, разширение и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”

Оценете
(0 гласа)

Име на проектаРехабилитация, разширение и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”

Финансираща програмаОперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013, Приоритетна ос 3,     Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки.

Водеща организация: Община Царево

Партньори:

Бюджет: 6 281 446 лв.

Съфинансиране:

Срок за изпълнение: 20 месеца

Цели на проекта: 1. Реконструкция и модернизация на съществуващото рибарско пристанище "Мичурин";
2. Подобряване на качеството на предлаганите услуги;
3. Изграждане на предприятие за първа продажба на риба;
4. Опазване на околната среда.

Дейности: Реконструкция на кей № 1, № 2 и № 3, Сграда за първа продажба на риба, Помпена станция, Водопровод и канализация, Електрозахранване и комуникации, Хладилна инсталация

Статус:

Текущо изпълнение: Очаква се Наредба за промяна на  Наредба № 6 от 30.03.09 г. /За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3.3, издадена от МЗХ/За определяне на Насоките за кандидатстване.

Прочетена 4451 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево