Печат на тази страница
Петък, 30 Септември 2011 13:39

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско

Оценете
(0 гласа)

Име на проектаПридобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско

Финансираща програмаПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 431-2  от Ос 4 на ПРСР "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони"

Водеща организация: Бизнес център - Малко Търново

Партньори: Община Царево,  "Малката стопанка"ЕООД гр.Приморско

Бюджет: 170 603 лв

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение: 17 месеца

Цели на проекта: ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общините М. Търново, Царево и Приморско за създаване на потенциална местна инициативна група по Ос 4 ЛИДЕР от ПРСР
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
- Създаване на Местна инициативна група въз основа на публично-частно партньорство на територията на трите общини;
- Създаване на капацитет и умения за функционирането на Местната инициативна група;
- Разработване на интегрирана стратегия за местно развитие;
- Насърчаване включването на местните общности в процеса на подготовка на Стратегията за местно развитие и формирането на бенефициенти по бъдещата стратегия

Дейности: ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
Проучвания в селските райони за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;
Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за екипа, ангажиран в подготовката на СМР;
Обучение на местни лидери;
Учебни посещения за представители на потенциалната Местна инициативна група (МИГ) и за представители на МИГ от други страни от ЕС за придобиване на практически знания;
Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;
Информация, събития и семинари за информиране на местното население;
Подготовка на документите за кандидатстване по покани за избор на МИГ, провеждан от МЗХ

Статус:

Текущо изпълнение: Изготвена и подадена за одобрение е Стратегия за развитие на местна инициативна група МИГ”Странджа”, очаква се одобрение и финансирането й в размер на 2 420 000 евро.

Прочетена 3299 пъти