Печат на тази страница
Петък, 30 Септември 2011 13:38

Царево и слънцето като неизчерпаем източник на електрическа енергия

Оценете
(0 гласа)

Име на проекта: Царево и слънцето като неизчерпаем източник на електрическа енергия

Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Водеща организация: Община Царево

Партньори: Няма

Бюджет:

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение:

Цели на проекта: Намаляване на разходите за електрическа енергия на 6 сгради общинска собственост

Дейности: Монтиране на фотоволтаични електроцентрали на покривите на 6 общински сгради с цел намаляване на разходите за електрическа енергия

Статус: Предстои внасяне на проекта

Текущо изпълнение: Изработени са слънчево енергийни одити на сградите. Направени са и доклади за обследване за енергийна ефективност, както и сетрификати на сградите. Приета е на сесия на ОбС Програма за енергийна ефективност на Община Царево. Сключени са предварителни договори за изкупуване на неизползваната ел енергия с ЕВН.

Прочетена 3258 пъти