Петък, 30 Септември 2011 13:37

Рехабилитация на четвъртокласен път с.Българи – с.Кости.

Оценете
(1 глас)

Име на проекта: Рехабилитация на четвъртокласен път с.Българи – с.Кости. Рехабилитация на път IV-90087 от кръстовище с път I-9 до с.Българи от км 0+000 до км 0+700; Рехабилитация на път IV-90081 от кръстовище с път I-9 до с.Кости от км 0+000 до км 7+500

Финансираща програмаПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Водеща организация: Община Царево

Партньори:Няма

Бюджет: 2 149 410лв.

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение: 7 месеца

Цели на проекта: Целта на проекта е възстановяване и подобряване  на транспортно-експлоатационните качества на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.

С реализацията на проекта  ще се постигат и следните цели:

1. Създават се необходимите условия за достъп на населението от селските райони Българи и Кости до общинския център Царево;

2. Осигурява се достъпа до исторически и културни места в района, развитието на селския и еко туризъм;

3. Чрез подобряване на пътната инфраструктура се подобрява мобилността на работната сила и развитието на бизнеса;

4. Подобряват се условията за живот в селските райони;

5. Подобряват се условията за достъпа на населението от селските райони до социални услуги.

Дейности: Подготовка на трасето за работа- разчистване на трасето, сигнализация, отбивни пътища. Отстраняване на разрушен повърхностен и хумусен пласт, студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване. Ремонтни (кърпежни) работи; Направа на първи и втори свързващ  битумен разлив; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А. Доставка и полагане на материал за банкети, монтаж на еластична ограда,  изграждане на подпорни стени и устои, хоризонтална и вертикална пътна маркировка

Статус: Подаден на 13.05.2009

Текущо изпълнение: Очаква финансиране при наличие на средства по мярката

Прочетена 3332 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево