Петък, 30 Септември 2011 13:36

Асфалтиране на улици в град Царево и град Ахтопол, Община Царево

Оценете
(0 гласа)

Име на проекта: Асфалтиране на улици в град Царево и град Ахтопол, Община Царево

Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места.

Водеща организация: Община Царево

Партньори: Няма

Бюджет: 1 485 585,83 лв

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение: 24 месеца

Цели на проекта: Конкретната цел на настоящото проектопредложение е да се направи рехабилитация на улична мрежа в гр. Царево  и гр. Ахтопол, Община Царево.

Една от целите на проекта е за изграждане на уличната мрежа в новите квартали 38, 49, 50, 51, 52, 53  - в участъка от ОТ 90 , ОТ 167, ОТ 167, ОТ 144, ОТ 142 ,ОТ 139 , ОТ 159 , до ОТ 138 , както и да се даде решение за изграждане на пътната настилка и начина на оформяне  на вътрешно кварталното пространство между кварталите  50, 53, 52, 51 и 37, както и осигуряване на надеждно отводняване на пътнато платно и прилежащите към уличната мрежа площи чрез изграждане на дъждоприемни шахти и включването им в изградената канализация в гр. Ахтопол.

Дейности: Рехабилитация на улична мрежа в гр. Царево  и гр. Ахтопол, Община Царево. Изграждане на уличната мрежа в новите квартали 38, 49, 50, 51, 52, 53  - в участъка от ОТ 90 , ОТ 167, ОТ 167, ОТ 144, ОТ 142 ,ОТ 139 , ОТ 159 , до ОТ 138 , Изграждане на пътната настилка и начин на оформяне  на вътрешно кварталното пространство между кварталите  50, 53, 52, 51 и 37

Статус: Подаден на 15.09.2009

Текущо изпълнение: В момента изпълняваме проект по същата мярка и по Наредба 24 е недопустимо одобряването и изпълнението на друг проект по същата мярка, преди да е окончателно завършен предходния, по който има сключен договор за финансиране

Прочетена 3205 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево