Печат на тази страница
Петък, 30 Септември 2011 13:32

Паркоустройство и благоустройство на гр. Царевo, област Бургас

Оценете
(0 гласа)

Име на проекта: Паркоустройство и благоустройство на гр. Царевo, област Бургас

Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 322 – Обновяване и развитие на населените места.

Водеща организация: Община Царево

Партньори: Няма

Бюджет: 540 964 лв

Съфинансиране: Няма

Срок за изпълнение: 18 месеца

Цели на проекта: Благоустройство и паркоустройство на гр. Царево и превръщането му в конкурентноспособнa и атрактивнa туристическa дестинация.

Дейности: Изграждане на 3 детски площадки, нови пейки, кошчета и озеленяване в гр.Царево и кв.Василико.

Статус: Проведена е обществена поръчка за избор на изпънител и документацията е изпратена в ДФЗ за последващ контрол.

Текущо изпълнение: В момента се изпълнява – приключена е тръжната процедура, избран е изпълнител, очакваме положително становище от последващ контрол  за обществената поръчка за избор на изпълнител по ЗОП. /към дата 30.09.2011/

 
 
Прочетена 3639 пъти