Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (60)

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Проект за изменение на Приложение1 в НОАМТЦУ
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Проект !!! Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево