×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Четвъртък, 17 Септември 2015 16:45

Общински съвет Царево проведе последна редовна сесия в рамките на този мандат

Оценете
(2 гласа)

На днешното последно редовно 42-ро заседание на Общински съвет Царево в рамките на този мандат, общинските съветници приеха Утвърждаване на списък с обекти за финансиране от кредита с разликата в средствата съгласно т. 5 от Решение № 520 от 05.06.2014 год. на Общински съвет Царево. Обектите, които ще бъдат финансирани със разликата в размер на 273 640 лв. са ремонт на покрива на СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево със сумата от 42 хил.лв.; реконструкция на пътя към с.Бродилово за 80 хил.лв.; ремонт на улици в с.Кости за 13 хил.лв. и подмяна на водопровода и основен ремонт на уличното платно на ул.Велека в гр.Царево за 138 хил.лв.

Общински съвет Царево даде съгласие за промяна на бюджета във връзка с доставка на дърва за огрев на пенсионери и инвалиди, живеещи на територията на общината. И тази година община Царево ще снабдява пенсионери и инвалиди с дърва за огрев на по-ниски цени – 32.40 лв. за куб.м. За да се запази тази социална придобивка и през 2015г. и за да бъдат поставени гражданите при еднакви условия, тъй като една част от тях закупиха своите дърва в началото на годината, преди да влезе в сила окончателното решение за отнемане на горите, общината влезе в преговори с ръководството на Държавно лесничейство Царево за доставка на дърва на същата цена от тях.

В друга важна точка от дневния ред, общинските съветници приеха докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ахтопол. Според училищната план сметка е необходимо да се дофинансират 14 броя ученици за периода септември – декември 2015г. – 7 броя ученици в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ахтопол и 7 броя ученици в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево.

Общински съвет Царево даде съгласието си и за частично освобождаване от задължение за заплащане на такса за ползване на детска градина и детска ясла в ОДЗ „Делфинче“ гр. Ахтопол. Освобождават се частично от заплащане на такса за ползване на детска ясла и детска градина родителите на децата, ползващи услугите на ОДЗ „Делфинче” гр.Ахтопол с 50% за месеците юни и юли 2015г., тъй като в този времеви период община Царево предприе и осъществи неотложен ремонт на покрива на учебното заведение. За времето на строителните работи от 15 юни до 15 юли 2015г учебното заведение не е предоставяло услугите детска градина и детска ясла, за да се гарантира сигурността, безопасността, живота и здравето на децата.

В друга точка от дневният ред, общинските съветници дадоха съгласието си за допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10г. на Национална Художествена Академия гр. София върху едноетажна сграда с тавански етаж със застроена площ от 300 кв.м. /Гръцко училище/. В докладната бе включен и имота прилежащ към сградата, но той отпадна за да може да продължат разкопките финансирани от общината и да се кандидатства с проекти за реставрация и консервация през новият програмен период

В допълнителна точка от дневния ред, която бе включена след съгласието на всички съветници, бе приета докладната записка на кмета на гр.Ахтопол за Създаване на общински исторически музей в гр.Ахтопол с тематичен обхват общо исторически, обхващащ областите на историята, археологията и етнографията и със териториален обхват в административната територия на Ахтопол. ОИМ –Ахтопол ще се помещава в сградата на бившата здравна служба.

В края на сесията думата бе дадена на кмета на общината инж.Георги Лапчев, който поздрави всички общински съветници за постигнаттите резултати през този мандат с думите: ”1230 докладни записки през тези четири години - това са направените крачки напред в развитието на нашата община. Напредъка, който се вижда от всички, ние от администрацията дължим и на вас. Успяхме да постигнем много добри резултати заедно. Много правилни и важни решения за общината се взеха в рамките на тези 4 години, за да може да се развива общината в правиланата посока. Искам от свое име и от името на общинска администрация Царево да ви благодаря, че с вашите решения постигнахме тези успехи! Благодаря!”

Прочетена 5547 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево