×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Вторник, 02 Юни 2015 14:58

Общински съвет Царево даде съгласието си за учредяване на Местна Инициативна група (МИГ) с Община Малко Търново

Оценете
(0 гласа)

На днешното 39-то заседание на Общински съвет Царево общинските съветници приеха докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево относно: „Предприемане на действия за постигане на споразумение с Община Малко Търново с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР.” С тази докладна общинските съветници дадоха съгласието си за учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ), чрез която двете общини ще могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година.

Преди да приемат тази докладна, в друга точка от дневния ред, съветниците прекратиха членството на Община Царево в досегашното сдружение МИГ „Странджа”.

В друга точка от дневният ред се прие и Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо цената за предоставяне под наем на общински терени за разполагане на атракционни съоръжения. С приемането на докладната, общинските съветници решиха месечната такса за 1кв.м. площ – лв. без ДДС за идеален център да бъде 8 лв., за I зона – 6 лв., а за II и III зона – 4 лв.

Общинските съветници гласувахаи определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево, срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, брой на таксиметровите автомобили. Съветниците решиха минималната дневна и нощна тарифа да бъде 1 лв. на километър, а максималната дневна и нощна съитветно 1.80 и 2.20 лв. на километър. Срока на валидност на разрешението ще бъде 3 год., а броя на таксиметровите автомобили на територията на общината се свежда до 30бр.

Прочетена 3354 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево