×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Вторник, 24 Март 2015 09:41

Община Царево предприема мерки за превенция на проблемите на децата и младежите

Оценете
(0 гласа)

Целта на срещата бе да се фокусира вниманието на институциите, стопански и нестопански организации и на гражданството към проблемите на младежта в община Царево. Да се минимизира риска за децата и младежите ни от опасностите на съвременния начин на живот – агресия, наркомания, насилие и др.

Като част от политиката на кмета инж.Георги Лапчев, касаеща децата и младежите на общината, се състоя кръгла маса с представители на Общинска администрация, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни, РУ „Полиция”, Дирекция „Социално подпомагане”, директори и учители от СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ ”Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Ахтопол, както и представители на охранителните фирми на територията на общината.

Всички отговорни институции, пряко ангажирани в работата си с деца и младежи дискутираха касаещите ги проблеми – наркомания, агресия в и извън училище, отсъствия от училище, нарушаване на обществения ред, посещенията в нощни заведения, хазартни игри и др.

По време на срещата се набелязаха конкретни проблеми, с които всеки от присъстващите институции се сблъскват. Отчете се необходимостта от засилване на охраната в училищата и недопускането на външни лица. Необходимо е и разширяване на системата за видеонаблюдението на територията на общината. Такава система за видеонаблюдение има изградена и тя е свързана в единна мрежа към РУП – Царево. Тя спомага за превенция на посегателства върху имуществото и нарушаването на обществения ред, следи се трафика на моторни превозни средства и подпомага полицията при откриването на нарушители и извършители на престъпления. Освен това се записват и всички нарушения на правилата за движение, както и на обществения ред.

Сериозен проблем е и употребата и разпространението на наркотици сред младежите. От Районно управление „Полиция” Царево са предприети мерки за ограничаване на разпространението им. За истинския успех е изключително важно да има сътрудничеството между всички институции и обществото. При желание от страна на родители могат да се правят инцидентни полеви тестове за употреба на наркотици и алкохол в училище, а децата, които имат проблеми да бъдат насочвани към психолог.

Всички институции се обединиха около идеята да се търсят възможности за създаване на Детска педагогическа стая, при което квалифициран психолог да работи с малолетни и непълнолетни от уязвими групи или извършители на противообществени прояви.

Кметът на общината се ангажира да отправи официално писмено предложение до Министерство на образованието и Министерство на социалната политика за промяна в законовата уредба – а именно родителите, неосигуряващи присъствието на децата си в училище и които нямат възможност да заплатят предвидените в закона глоби, да полагат обществено полезен труд.

Всички институции изразиха готовност за сътрудничество, така че да бъдат постигнати реални резултати.

Прочетена 4327 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево