Понеделник, 12 Юли 2021 10:58

Новият „План за интегрирано развитие на община Царево (ПИРО)“ за периода 2021-2027 г.

Оценете
(2 гласа)

Уважаеми граждани на община Царево,

Новият „План за интегрирано развитие на община Царево (ПИРО)“ за периода 2021-2027 г. е публикуван за разглеждане на сайта на общината http://www.tzarevo.net/

Всички заинтересовани жители на общината могат да се запознаят с „Проекта на ПИРО Царево“ и да изпратят свои коментари, мнения и препоръки на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 23.07.2021 г., включително.

След обработката на получените коментари и препоръки, ще бъде организирано провеждането на обществено обсъждане на проекта на ПИРО Царево, за което ще бъде публикувано допълнително съобщение с информация на страницата на община Царево.

 Планът за интегрирано развитие на община Царево (ПИРО) е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона.  В рамките на изготвянето на ПИРО, беше извършен анализ  на икономическото, социално и екологично състояние на общината.  Определиха се цели и приоритети и се идентифицираха проектни идеи, които са приоритетни както за община Царево, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

В анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г.  общината предостави възможност за включване на максимален брой заинтересовани лица. Целта беше идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Царево с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

Във връзка с осигуряване на необходимата информация и публичност при разработване на ПИРО, бяха организирани фокус групи с представители на администрацията и допитване с попълване на Анкетна карта от всеки желаещ да участва в разработването на документа. Анкетата се предоставяше на хартиен носител във Фронт-офис - Община Царево, където бе поставена и кутия за събиране на попълнените формуляри.

Също така бяха проведени интервюта с местни представители относно потребностите, проблемите и приоритети за развитие през периода 2021-2027 г. Целта бе да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.

През периода на разработване на ПИРО бяха анализирани всички получени анкетни формуляри, както и мненията и предложенията от разяснителните кампании.

След провеждане на общественото обсъждане предстои приемане на плана от Общински съвет – Царево.

 

С уважение:

Инж. Георги Лапчев

Кмет на община Царево

Прочетена 1971 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево