Печат на тази страница
Вторник, 26 Май 2020 10:22

Анализ-оценка на изпълнението на ОПР на Община Царево 2014-2020

Оценете
(1 глас)

                

Във връзка с приключване изпълнението на дейност 2 по проект № BG05SFOP001-2.009-0060 с наименование „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“ финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд представяме на Вашето внимание "Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020г. с отправено препоръки" и „Анализ – оценка на изпълнението на ОПР на Община Царево 2014-2020 г. с акцент конкурентоспособност и предприемачество с отправени препоръки“.

Прочетена 2161 пъти