Вторник, 02 Януари 2018 08:54

Народно Читалище „Георги Кондолов – 1914 гр.Царево” подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914”

Оценете
(0 гласа)

                                  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

На 21.12.2017г. Народно Читалище „Георги Кондолов – 1914 гр.Царево” подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на прилежащото пространство на НЧ „Георги Кондолов 1914” и закупуване на оборудване” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мрка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът включва строителни дейности за направа на дренаж и изграждане на вентилационни системи в зала за репетиции и гардеробна, както и закупуване на сценична платформа с цялостни озвучителни и осветителни системи, LED видео екран, музикални инструменти и костюми.

Договорът е на стойност 386 842.04 лв. и се финансира на 100% от ДФЗ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Одобреният и финансиран проект е още един от спечелените за реализиране с европейски средства обекти, необходими за запазване на духовната култура на града ни и осигуряване на съвременни условия за местните самодейци и читалищни дейци.

Прочетена 2554 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево