Четвъртък, 17 Декември 2015 15:49

ДСП ЦАРЕВО - СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

Оценете
(0 гласа)

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ПОЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА В ДСП ЦАРЕВО

 

През м. януари 2016 година подават само:

- Лица и семействата, които са подавали заявления-декларации през януари 2015 г.

- и само тези, които са подавали през м. март 2015 г., но имат настъпила промяна в: семейно положение,

местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

През м. февруари 2016 год. подават само:

- Лица и семействата, които са подавали заявления-декларации през м. февруари 2015 год.

- и само тези, които са подавали през м. април и м. май 2015 год., но имат настъпила промяна в: семейно

положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

През м. март 2016 год. подават само:

- Лица и семействата, които са подавали заявление-декларации през м. март 2015 год.

- и само тези, които са подавали през м. юни идо 28 юли 2015 год., но имат настъпила промяна в: семейно

положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

От 01.04.2016 год. подават лицата или семействата по обичайния за това ред, а именно само с изтекъл 12- месечен период на отпуснатата помощ. Същите ще се приемат не по-рано от месеца, в който изтича 12 месечния период.

Този график не се отнася за семействата, в които има настанени деца или деца с увреждания.

Прочетена 2579 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево