×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Петък, 16 Октомври 2015 10:32

Продължават процедурите за кандидатстване по Програма „Старт в кариерата”

Оценете
(2 гласа)

От 28 септември 2015 г. стартираха за поредна година процедурите за кандидатстване на младежи за работните места в централните ведомства, областните и общинските администрации по Програма "Старт на кариерата".

Пълен списък на обявените работни места по Процедури 2015 на Програма "Старт на кариерата" са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

В Програмата могат да участват младежите на възраст до 29 години, ненавършени към 23.10.2015 г., притежаващи висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, и без трудов стаж по придобитата специалност, с която кандидатстват. За да участват в Програмата младежите трябва да са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" като безработни или заети лица.

Младежите, отговарящи на изискванията за включване в Програмата, подават лично в бюрото по труда, където са регистрирани, заявление, като посочват работните места, за които желаят да кандидатстват - едновременно може да се кандидатства за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Към заявлението се прилагат копие на документ за завършено висше образование (диплома, уверение, академична справка), автобиография (Europass формат) и документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване за работното място).
Срокът за подаване на заявления в бюрата по труда е до 23 октомври 2015 г. включително.

За Община Царево са одобрени 2 бройки за следните специалности:

  1. Геодезия / Архитектура, строителство и геодезия;
  2. Публична администрация / Управление на човешките ресурси.

За всяко работно място се насочват за интервю всички лица, които са кандидатствали за него и отговарят на изискванията. Подборът се осъществява от съответния работодател. Избраните кандидати се назначават на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Пълният списък на заявените работни места по Програмата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет сайта на Агенцията по заетостта на адрес http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и във всички бюра по труда.

Прочетена 2577 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево