Сряда, 14 Октомври 2015 15:40

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Оценете
(1 глас)

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Днес 14.10.2015 в Лекционната зала на Читалище „Георги Кондолов 1914” се проведе публично обсъждане и пресконференция по проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“. Участници и гости на събитието бяха представители на академичната общност, преподаватели и ученици, експерти от обществените и неправителствени организации и представители на администрацията и местните власти, имащи интерес и активност в областта на екологията и устойчивото развитие.

Проектът се финансира от съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по втората покана за представяне на проекти. Водеща организация по проекта е Бургаската Туристическа асоциация (БРТА) България, а партньори по проекта са: Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” Бургас, България, украинската Асоциация за опазване на морската околна среда, Одеса, Украйна и Асоциация СИВИТАС, Грузия. ИПА партньори по проекта са Община Хайраболу, Турция, Турската Асоциация за опазване на морската околна среда, Истанбул, Турция и Университет Намък Кемал, Текирдаг, Турция.

Общата цел на проекта е разработване, внедряване и оценяване на средства и инструменти за управление и устойчиво използване на земите около крайбрежните устия на реките, вливащи се в Черно море.

Специфичните цели са: създаване на интегрирана система от база данни с най-добрите европейски изследователски и приложни практики; засилване на комуникацията и сътрудничеството в управлението на териториите в целеви райони; разработване на модели за използването на териториите; създаване на структура за сътрудничество; изграждане на контакти и възможности за съвместни дейности между учени, специалисти по устройство на територията, както и други специалисти в района на Черноморския басейн и разработване на програма за обучение в сферата на околната среда.

Днешната среща е част от организираните от БРТА в периода октомври – ноември публични обсъждания в черноморските общини. Бяха представени добри практики в управлението на територията, както и възможности за превенция на рискове. Бяха изнесени презентации от организациите, участващи в проекта, както и от представители на РИОСВ гр.Бургас и Община Царево.

Проектът се изпълнява в рамките на 30 месеца, като резултат от изпълнението му е осъществена интензивна изследователска програма, обменен опит между изследователи от България, Турция, Грузия и Украйна, което ще осигури продължителен обмен на данни и информация, сътрудничество между експерти и заинтересувани страни от Черноморския регион, разширяване на използването на научните средства, с оглед подобряване устойчивостта при използване на териториите на крайбрежните устия на реките и широко разпространяване на опита.

Прочетена 2572 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево