Четвъртък, 08 Октомври 2015 15:40

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ МДТ- Царево

Оценете
(1 глас)

 МДТ- Царево напомня на всички данъкоплатци в общината, че на 31 октомври 2015 година

изтича срокът за плащане на  втората вноска на данъка върху недвижимите имоти,

таксата за битови отпадъци, данъка върху превозните средства и последната вноска за патентния данък.

Сумите могат да се платят в касите на МДТ- Царево, ул. Крайморска №14: касово или чрез ПОС терминално устройство, във фронт-офиса на общината, ул. Хан Аспарух, в Кметство Ахтопол, Кметство Лозенец, с пощенски запис или  по банкова сметка.

Банковата сметка е:

IBAN                      BG57STSA93008491581600

BIC                         STSABGSF

Код на плащане:   442100- данък недвижими имоти

                               442300- данък превозни средства

                               442400- такса битови отпадъци

                               441400- патентен данък

                      За не внесените в срок суми ще бъдат начислявани лихви за просрочие на основание Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания.

за информация:  0590 5 59 26

                             0590 5 59 25

Прочетена 2673 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево