Понеделник, 31 Август 2015 09:29

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА

Оценете
(0 гласа)

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА - Дирекция „Бюро по труда”  – гр.Созопол

Дирекция „Бюро по труда” гр.Созопол уведомява безработните лица,че в бр.54 от 17 юли 2015г. на Държавен вестник са приети изменения и допълнения на чл.20 от Закона за насърчаване на заетостта във връзка с чл.114а от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на еднодневен трудов договор. Във връзка с тези промени ви предоставяме следната информация:

1.Еднодневният трудов договор се сключва между работник и работодател-регистриран земеделски стопанин, като се подписва преди постъпване на работа в два екземпляра-по един за всяка страна.

2.Трудовият договор се сключва за работа за един ден за професии,неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност „Растениевъдство” само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове,зеленчуци,розов цвят и лавандула.

3.Трудовото възнаграждение е в размер на не по-малко от пропорционално определения за един ден размер на минималния месечен доход по чл.6 ал.2 т.3 от Кодекса за социално осигуряване и се заплаща от работодателя-регистриран земеделски стопанин лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор,в която работникът прилага саморъчен подпис върху екземпляра,съхраняван от работодател.

           Ако имате такъв договор какво трябва да знаете?

1.Регистрацията ви в Дирекция”Бюро по труда” не се прекратява.

2.Вие трябва да декларирате в Дирекция „Бюро по труда” периода на заетост и размера на дохода в съответствие чл.20 ал.10 от ЗНЗ.

3.Декларацията по чл. 20 ал.10 може да се подава от лицата,регистрирани като безработни на място в Дирекция „Бюро по труда” или чрез лицензиран пощенски оператор.

Повече информация можете да получите в Дирекция „Бюро по труда” гр. Созопол и филиалите в гр.Царево и в гр.Малко Търново на адрес:

Гр.Созопол ул.”Аполония” № 31 тел.0550/2-30-43

Гр.Царево, ул.”Хан Аспарух” № 23 тел.0590/5-28-80

Гр.Малко Търново, ул.”Илия Бояджиев” №1 тел.05952/35-83

Прочетена 2679 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево