Печат на тази страница
Понеделник, 08 Юни 2015 15:42

Отдел Местни данъци и такси - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Оценете
(1 глас)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

МДТ- Царево напомня на всички данъкоплатци в общината, че на 30 юни изтича срокът за плащане на  първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства. Сумите могат да се платят в касите на МДТ- Царево, ул. Крайморска №14: касово или чрез ПОС терминално устройство, във фронт-офиса на общината, ул. Хан Аспарух, в Кметство Ахтопол, Кметство Лозенец, с пощенски запис или  по банкова сметка.

Банковата сметка е:

IBAN                      BG57STSA93008491581600

BIC                         STSABGSF

Код на плащане:   442100- данък недвижими имоти

                               442300- данък превозни средства

                               442400- такса битови отпадъци

                      За не внесените в срок суми ще бъдат начислявани лихви за просрочие на основание Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания.

за информация:

0590 5 59 26, 0590 5 59 25

Прочетена 3364 пъти