Понеделник, 18 Май 2015 10:32

За вас работодатели

Оценете
(0 гласа)

Агенция по заетостта - Дирекция „Бюро по труда”-гр.Созопол

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през м.  Май  2015г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за  безработни лица до 29-годишна възраст-/чл.41а от ЗНЗ/ 2200 лв.
2.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 год.възраст/чл.41а от ЗНЗ 816 лв.
3.Насърчаване на работодателите за разкриват работни места за стажуване/чл.46 от ЗНЗ/ 2243 лв.
4.Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места/чл.50 от ЗНЗ/ 3469 лв.
5.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност/чл.52 ал.1 от ЗНЗ/ 2416 лв.
6.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица-самотни родители/осиновители/ и /или майки/осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст/чл.53 от ЗНЗ/ 2310 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в ДБТ Созопол  след 18.05.2015 г. в 7-дневен срок.

Допълнителна информация можете да получите в Дирекция „Бюро по труда”  – гр.Созопол ул.”Аполония” №31- тел.0550/2-21-59.

Прочетена 2816 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево