Вторник, 07 Април 2015 14:56

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)

 

 esf  

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

opr4r 

 

На 14.04.2015 г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на ІІІ етаж в Община Царево комисията за оценка и подбор, назначена със заповед № РД-01-276/06.04.2015 г. на Кмета на Община Царево, ще проведе интервю с кандидатите за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Прочетена 3742 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево