Петък, 03 Април 2015 16:52

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2014г.

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 46, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, председателят на Общинския съвет отправя покана към гражданите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета  на Община Царево за 2014 год.

Обсъждането ще се проведе при следния график:

- с. Резово – 09.04.2015 год.  от 9.00 часа в сградата на кметството;

- с. Синеморец - 09.04.2015 год.  от 11.00 часа в сградата на кметството;

- гр. Ахтопол - 09.04.2015 год.  от 14.00 часа в сградата на читалището;

- с. Варвара - 09.04.2015 год.  от 16.00 часа в сградата на кметството;

- с. Лозенец - 14.04.2015 год.  от 14.00 часа в сградата на кметството;

- с. Велика - 14.04.2015 год.  от 11.00 часа в сградата на кметството;

- с. Фазаново - 14.04.2015 год.  от 09.00 часа в сградата на кметството;

- с. Бродилово - 16.04.2015 год.  от 16.00 часа в сградата на читалището;

- с. Кости -16.04.2015 год.  от 13.00 часа в сградата на пенсионерски клуб;

- с. Българи и с. Кондолово- 16.04.2015 год.  от 10.00 часа в сградата на кметството в с. Българи;

- гр. Царево и с. Изгрев – 17.04.2015 год. от 16.00 часа в заседателната зала  в сградата на община Царево.

Материалите по отчета са на разположение в канцеларията на Общинския съвет – Царево.

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС Царево

Прочетена 3481 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево