×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Петък, 27 Март 2015 09:42

От днес стартира подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

Оценете
(1 глас)

От днес, 27.03.2015г. във Фронт – офиса на Община Царево започва подаването на заявления на кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”.

Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни ( до 09.04.2015г.).

Кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти подават заявления на два етапа:

-  За първи етап – 10 работни дни през първия месец от стартирането на Проекта – от 27.03.2015г. до 09.04.2015г. вкл.

-  За втори етап – 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на проекта – от 22.06.2015г. до 10.07.2015г. вкл.

Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенифициент на Проект „Нови възможности за грижа” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

                                        Документи необходими за кандидат потребители:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Документи необходими за кандидатсване за личен асистент:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР 2007 – 2013 г.
Прочетена 3566 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево