Петък, 13 Март 2015 16:50

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МДТ-ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

                    Община Царево въведе нов софтуер, който извършва служебно начисляване на задълженията за данък върху превозните средства и собствениците на автомобили няма да се налага да подават декларации  в МДТ-Царево. Това улеснение стана факт, след приетите в началото на годината промени в Закона за местните данъци и такси. Размерът вече ще се определя служебно, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства на Министерство на вътрешните работи

Данъчна декларация задължително се подава, когато:

-         пътното превозно средство е придобито по наследство

-         пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице

-         собственика/ците нямат постоянен адрес или седалище на територията на страната

-         са налице основания за предявяване на право на освобождаване от данък

-         са налице основания за ползване на данъчно облекчение, с изключение на данъчното облекчение за наличие на екологична категория ЕВРО 3 и по-висока, когато в регистъра  от КАТ има данни за екологичната категория на превозното средство. В случай, че няма данни за притежаване на катализатор за МПС с дата на производство до 1999г. включително към декларацията се прилага документ от производителя  /лицензирана фирма/, а  за ЕВРО 1 и ЕВРО 2-  копие на Свидетелство за регистрация от КАТ.

                    За тези случаи остава досегашният ред за подаване на декларации

в двумесечен срок от придобиването/ датата на промяна на обстоятелство с изключение на придобитите МПС по наследство, когато срокът е шестмесечен.

                     За да бъде преустановено данъчното облагане, особено за случаите, когато новият собственик няма постоянен адрес на територията на общината, лицата следва да уведомят МДТ-Царево и да представят документ за продажбата.

                       Собствениците ще бъдат уведомени по пощата за размерът на дължимия данък, който следва да заплатят в двумесечен срок от придобиването на превозното средство.

                                Остава задължението за подаване на данъчна декларация в двумесечен срок за придобитите плавателни и въздухоплавателни средства.

от МДТ-ЦАРЕВО

Телефон за информация:  0590 5 59 26

Прочетена 3659 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево