Петък, 13 Март 2015 11:13

Агенция по заетостта - За вас работодатели

Оценете
(0 гласа)

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда”-гр.Созопол

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през м.  Април  2015г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст /чл. 36 ,ал.1 от ЗНЗ/ 10393лв.
2.Насърчаване на работодателите за наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст-/чл.41 от ЗНЗ/ 2228 лв.
3. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за  безработни лица до 29-годишна възраст-/чл.41а от ЗНЗ/ 2200 лв.
4.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 год.възраст/чл.41а от ЗНЗ 816 лв.
5.насърчаване на работодателите за разкриват работни места за стажуване/чл.46 от ЗНЗ/ 2243 лв.
6..Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места/чл.50 от ЗНЗ/ 4504 лв.
7.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайно намалена работоспособност/чл.52 ал.1 от ЗНЗ/ 2416 лв.
8.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица-самотни родители/осиновители/ и /или майки/осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст/чл.53 от ЗНЗ/ 2310 лв.
9.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст/чл.53а от ЗНЗ/ 4931 лв.
10.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст/чл.55а от ЗНЗ/ 2423 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в ДБТ Созопол  след 16.03.2015 г. в 7-дневен срок.

Допълнителна информация можете да получите в Дирекция „Бюро по труда”  – гр.Созопол ул.”Аполония” №31- тел.0550/2-21-59.

Прочетена 3637 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево