Петък, 24 Септември 2021 16:00

О Б Я В Л Е Н И Е № РД-12-46/03.09.2021г.

Оценете
(0 гласа)

                                                 О Б Я В Л Е Н И Е

№РД-12-46/03.09.2021г.

 

Общинска администрация гр. Царево, на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-01-611/03.09.2021г. на Кмета на Община Царево е наложена строителна забрана на територията на с. Синеморец, Община Царево.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на общината, както и на информационните табла в сградата на Община Царево и кметското наместничество в с. Синеморец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Царево пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването и в „Държавен вестник“ /бр. 80 от 24.09.2021г./.

 

 

                                                          Общинска администрация 

 

Прочетена 1103 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево