Печат на тази страница
Сряда, 15 Септември 2021 09:36

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО - линк към платформата

Оценете
(0 гласа)

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО


16 септември 2021 г. 10:00:00


линк към платформата за провеждане на срещата:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNjFlODktYjc4NC00N2EyLWIxZmUtMjc2OGRlZmQ0MDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0e3a812-b927-4ac8-95f9-b855374146ed%22%2c%22Oid%22%3a%2210e378fc-ad89-4c21-9f2b-2dc9033533bc%22%7d

 

 

Прочетена 856 пъти