Понеделник, 21 Септември 2020 13:05

Изплащане на финансова помощ по схема за обвързано с производството подпомагане на кандидати, на които животновъдните обекти не са регистрирани по ре на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

Оценете
(1 глас)
СЪОБЩЕНИЕ:
Относно: Изплащане на финансова помощ по схема за обвързано с производството подпомагане на кандидати, на които животновъдните обекти не са регистрирани по ре на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,
Във връзка с изплащане на финансова помощ по схема за обвързано с производството подпомагане на кандидатите, на които животновъдните обекти НЕ са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Ви уведомяваме, че за да се осъщетви изплащането на субсидиите е необходимо:
1. В срок до 24.09.2020 г. да подадете Заявление за регистрация на ЖО ( образец ЗХОЖКФ17Е) в Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Бургас, с приложено копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото Ви на ползване или владеене на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът, копие на сключен договор с регистриран ветеринарен лекар и копие на документ за платена такса в размер, определен съгласно чл. 38 от Тарифа за таксите, които събира Българска агенция по безопасност на храните.
2. Регистрацията на самия ЖО трябва да е финализирана в срок до 13.10.2020 г., при условие , че ЖО отговаря на ветеринарномедицинските изисквания посочени в ЗВД и Наредба № 44 от 2006г.
Напомняме Ви ,че регистрация на животновъдните обекти по чл. 137 от ЗВД е задължително условие за финализиране изпращането на финансовата помощ по обвързаната подкрепа.
Прочетена 1428 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево