Четвъртък, 02 Април 2020 12:15

Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община Царево

Оценете
(1 глас)

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

НА № 04-01-36/24.03.2020г.

 

Към наш № 08-00-245(4)/24.03.2020г. и № 03-02-233(103)/10.03.2020 г.

 

 

 

Относно:   Провеждане на обществено обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево, Доклада за Екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и всички приложения към тях

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАПЧЕВ,

 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството на възложител публикува съобщение за откриване отново на процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на проекта за ИОУП на Община Царево от 14.02.2020г. до 16.03.2020г. и за провеждане на обществено обсъждане на 23.03.2020г.

Във връзка с Ваше предложение, предвид големия обществен интерес и с оглед осигуряване на прозрачно провеждане на процедурата, посоченият в съобщението срок за провеждане на консултациите беше удължен до 31.03.2020 г., и се промени датата за провеждане на обществено обсъждане на 13.04.2020 г.

 

Предвид актуалната обстановка в страната, извънредното положение върху цялата територия на Република България, обявено с Решение на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г.) във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, с която се преустановяват всякакъв вид масови мероприятия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството на възложител ОТМЕНЯ провеждането на общественото обсъждане на проекта на ИОУП на Община Царево, ДЕО, ДОСВ и всички приложения към тях, обявено за 13.04.2020г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, град Царево.

Моля настоящото уведомление да бъде публикувано на интернет страницата на община Царево към Съобщението за провеждане на консултации.

 

МИНИСТЪР

ПЕТЯ АВРАМОВА

 

 

 

Формат на електронен подпис: .p7s

Прочетена 1932 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево