Печат на тази страница
Понеделник, 18 Ноември 2019 08:43

Общински съвет – Царево открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Оценете
(2 гласа)

Общински съвет – Царево на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Бургас за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 10 (десет) кандидати за Районен съд – Царево, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Бургас.

Изисквания към кандидатите - за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • ·         Възраст от 21 до 68 години;
 • ·         Има настоящ адрес в община Царево, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Бургас;
 • ·         Има завършено най-малко средно образование;
 • ·         Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • ·         Не страда от психически заболявания;
 • ·         Не е съдебен заседател в друг съд;
 • ·         Не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • ·         Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • ·         Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

·        
Необходими документи за кандидатстване:

 • ·         Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • ·         Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • ·         Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • ·         Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет –Царево да се обръща за препоръки;
 • ·         Мотивационно писмо;
 • ·         Писмено съгласие;
 • ·         Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • ·         Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Документи образец:

 1. 1.    Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);
 2. 2.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);
 3. 3.    Писмено съгласие (Приложение № 3).

 

Документите да бъдат предадени в срок до 26.11.2019 год. в Деловодството на Общински съвет – Царево, гр. Царево, ул.“Хан Аспарух“ № 36.

 

Прочетена 2113 пъти