Печат на тази страница
Четвъртък, 15 Август 2019 16:52

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2018 год.

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ЗА 2018 год.

           

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, председателят на Общинския съвет отправя покана към гражданите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2018 год., което ще се състои за всички съставни селища, включени в състава на Община Царево, на 23 август 2019 год. /петък/ от 15.00 часа, в заседателната зала, находяща се в сградата на фронт-офиса на Община Царево.

Материалите по отчета са на разположение в канцеларията на Общинския съвет-Царево.

           

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

            Председател на Общински съвет-Царево

Прочетена 1699 пъти