Печат на тази страница
Петък, 12 Април 2019 11:09

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево

Оценете
(0 гласа)

В качеството на Възложител на проекта за Изменение на Общ устройствен план на община Царево и Екологична оценка към него МРРБ уведомява заинтересованите лица и общественост, че преустановява процедурата за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка, открита съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

     За новия срок за провеждане на консултациите, включително за новата дата за провеждане на общественото обсъждане по чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, ще Ви уведомим допълнително, чрез публикуване на ново съобщение по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО, което ще бъде разгласено по реда на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

 

Съобщение на сайта на МРРБ.

Прочетена 2261 пъти