Четвъртък, 11 Април 2019 16:27

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 12.04.2019 год. /петък/ от 9:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация-Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за  ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ", гр. ЦАРЕВО - НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ" гр. ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 год.“ /ДЗ № 895/10.04.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ - Председател на Общински съвет-Царевo

Прочетена 1569 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево