Четвъртък, 22 Февруари 2018 08:36

Приключиха дейностите по проект „Подай ръка - подари бъдеще“

Оценете
(0 гласа)

BG05M2OP001 001

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0062 между Министерство на образованието и науката и Община Царево приключиха дейностите по проект „Подай ръка – подари бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проект „Подай ръка – подари бъдеще” се изпълнява в продължение на 16 месеца, от м. август 2016г.  до  м. февруари 2018г., а стойността му от 352 608 лв. е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се реализира на територията на община Царево. В проектните дейности бяха обхванати 279 деца на възраст между 3-6 години от ДГ„Ален мак“ - гр. Царево и ДГ„Делфинче“ - гр. Ахтопол.

В рамките на проект „Подай ръка – подари бъдеще” бе закупено ново обзавеждане и оборудване за двете детски градини, с оглед осигуряване на комфортна среда за децата. Осигурени са учебни материали, иновативни средства и пособия за интерактивно обучение в социални и езикови умения.

В дейност „Допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български“ бяха обхванати деца от всички възрастови групи, които изпитват затруднение в разбирането и говоренето на български език, с тези деца са проведени 64 допълнителни занимания.

В дейност „Насърчаване общуването и съвместните изяви между децата от различните етноси“ се включиха деца на 3-6 години, без оглед на произхода им. Децата учеха заедно в клубовете „Патиланци”, „Всезнайко”, спортуваха в клуб „Олимпийци” и „Юначе”, забавляваха се в студио „До ре ми” и арт-работилница „Шарени слънца”. Общо 160 деца от ДГ „Ален мак” и ДГ ”Делфинче” участваха в еднодневна екскурзия до гр. Варна, посетиха представление на кукления театър в гр. Бургас.

По време на „Дейност за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ децата се учеха на толерантност и уважение към обичаите и традициите на различните етноси.

Дейности бяха отворени към родителите, които имат желание да участват в заниманията заедно със своите деца.

В рамките на дейност „Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства и в неравностойно положение за обучение на децата им в детска градина с оглед ранната им социализация“ бяха назначени двама образователни медиатори, по един за гр. Царево и гр. Ахтопол, които идентифицираха над 25 семейства от ромската общност, чиито деца не посещават детска градина или са застрашени от отпадане, с оглед мотивирането им за включване на децата в образователната система. Оказваха ежедневна подкрепа на семейства, които имаха нужда от повишаване на родителските си умения, да споделят страхове и опасения, да задават въпроси, свързани с обучението на децата им. Медиаторите разпространиха 2000 броя брошури, даващи информация за предоставяните услуги по проекта, на достъпни за целевата група места.

От екипа на проекта

Прочетена 1501 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево
Our website is protected by DMC Firewall!