Понеделник, 11 Декември 2017 11:16

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТА ОПЕРАТИВНА СРЕЩА на проект „ПОДАЙ РЪКА - ПОДАРИ БЪДЕЩЕ”

Оценете
(2 гласа)

„ПОДАЙ РЪКА - ПОДАРИ БЪДЕЩЕ” BG05M2OP001-3.001-0062

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура: BG05M2OP001-3.001 ”Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”

Изпълнител на проекта е Община Царево с партньорството на ДГ «Ален мак» - гр. Царево, ДГ «Делфинче» - гр. Ахтопол и сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива“- гр. София.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да ви поканя на трета оперативна среща в изпълнение на проект „ПОДАЙ РЪКА - ПОДАРИ БЪДЕЩЕ”. В срещата ще участват представители от детските градини в гр. Царево и гр.Ахтопол, представители на различни  институции в сферата на заетостта, образованието, социалното подпомагане, здравеопазването и родители.

Целта на срещата е да се обсъдят проблемите на децата и семействата от целевата група, ролята, мястото и функциите на семейството, институциите и обществото в процеса на образователната интеграция на децата.

По време на срещата ще имате възможност да споделите впечатления и да представите добри практики от работата си, да обмените идеи относно синхронизиране дейностите на институционално ниво, да дискутирате ролята си на участници в процеса на интеграция и полагане на повече усилия за защита на интересите на децата.

Срещата ще се проведе на 19 декември 2017 от  17:30 часа в залата в сградата на Община Царево-фронт-офис.

Моля да потвърдите вашето участие до 15.12.2017г. на тел. 0884880334 – Гергана Иванова-ръководител проект.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

Прочетена 2013 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево