×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 912
Печат на тази страница
Понеделник, 29 Декември 2014 10:55

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОДЗ „АЛЕН МАК”- гр. ЦАРЕВО И ОДЗ „ДЕЛФИНЧЕ”- гр. АХТОПОЛ

Оценете
(2 гласа)

 

Постъпването на деца  в общински ОДЗ на територията на Община Царево се осъществява по желание на родителите.  Приемат се деца, на които поне единият родител е с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Царево. Това граничение не се прилага при наличие на свободни места.

Предучилищната подготовка на децата две години прди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по- рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.

Освобождаването на децата от подготвителна група за постъпването им в първи клас е по преценка на родителите

ПРИЕМЪТ на деца се извършва с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ към което се прилагат следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:           

Копие на удостоверение за раждане на детето, като при подаване на заявлението се представя и оригиналът;

Лична карта на родителя;

Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи;

За самооусигуряващи се лица – копие на осигурителна книжка, заверена от НОИ за текущата година или копи от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски;

За отпуск по майчинство – служебна бележка.

Към заявлението се прилага и следните ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ НАЛИЧИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

препис- извлечение от акт за смърт на родител на дете – сирак или полусирак

Удостоверение з араждане на друго дете- брат/сестра, посещаващо същото детско заведение, и за деца-близнаци;

Съдебно решение или писмо от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Царево за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или в семейство на роднини и близки;

Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ при установено увреждане на дете /50% и над 50%/;

Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ за установена намалена трудоспособност на един от родителите /90% и над 90%/

При подаване на заявлението и придружаващите го документ подателят получава пореден входящ номер, издаден от детското заведение. Родителят се запознава  с Правилата за прием на деца в ОДЗ.

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В  ЯСЛЕНА ГРУПА се извършва със следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

            - здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

            - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

            -  изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

            -  изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

            -  данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

-  медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В  І, ІІ, ІІІ И/ИЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

-  Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

-  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

-  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-  Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

-  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

Прочетена 3038 пъти