Избори АПРИЛ 2023 г.
Избори АПРИЛ 2023

Избори АПРИЛ 2023 (15)

Оценете
(0 гласа)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС Община ЦАРЕВО секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ЦАРЕВО адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име ----------------------------------------------------------------------------------------------- ВАСИЛ КИРОВ АНГЕЛОВ ЕЛЕНА…
Петък, 17 Март 2023 16:18

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с насрочените избори за народни представители на 2 април 2023 г. напомнямe, че на 18.03.2023 г. включително изтича срока за : подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение; подаване…
Петък, 10 Март 2023 16:28

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
На 28 март 2023 г. в 10.00 часа в големия салон на Народно читалище “ Георги Кондолов 1914 “ гр.Царево ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии в Община Царево, във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
Четвъртък, 09 Март 2023 09:44

Материали разяснителна кампания

Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Царево, уведомява избирателите, че във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г., е активна възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът…
Оценете
(0 гласа)
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. Уведомяваме Ви, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление / по образец / до кмета на общината, кметството или кметския наместник , не…
Оценете
(0 гласа)
Уведомяваме Ви, че избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес…
Оценете
(0 гласа)
Страница 1 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево