Достъп до информация
Достъп до информация

Достъп до информация (16)

Достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация.

Оценете
(0 гласа)
https://pitay.government.bg/PDoiExt/searchApplications.jsf
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Информация във връзка със заявление за достъп до обществена информация с вх. №62-01-411/30.12.2021г., предоставена под формата на отговори на поставените въпроси (формат: pdf) 
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(3 гласа)
Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(1 глас)
Приложения на документи за предоставяне на достъп до обществена информация към Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево: Приложение №1 - Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Изтегли (формат: doc) / Изтегли (формат: pdf) Приложение №2 - Приемо-предавателен…
Оценете
(1 глас)
Заповед №РД-01-101/27.11.2020г. за утвръждаване на Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Царево - Изтегли (формат: pdf)
Оценете
(2 гласа)
Информация за приемането на заявления за достъп до обществена информация Наименование: Общинска администрация - Царево БУЛСТАТ: 000057097 Административен адрес: гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 36, сграда "Фронт Офис", стая №1 "Деловодство" Работно време на "Деловодство" при Община Царево за приемане на заявления за достъп до обществена информация: 08:00 - 17:00…
Страница 1 от 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево