Оценете
(0 гласа)
Изх. № 187/24.11.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29.11.2022 год. /вторник/ от 09.00 часа…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост от „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД ЕИК 201776083 гр. София, район „Възраждане“, ул. „Странджа“ №85, ет.6, ателие 2 В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2…
Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост от „АЛФА БИО ПРОЖЕКТ“ ЕООД ЕИК 201776083 гр. София, район „Възраждане“, ул. „Странджа“ №85, ет.6, ателие 2 В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2…
Оценете
(0 гласа)
Изх. № 180/17.10.2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 20.10.2022 год. /четвъртък/ от 14.00 часа…
Оценете
(1 глас)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ЦАРЕВО,…
Оценете
(0 гласа)
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ЦАРЕВО,…
Оценете
(0 гласа)
Изх. № 174/21.09..2022 год. П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.09.2022 год. /сряда/ от 09.00 часа…
Вторник, 13 Септември 2022 11:36

ПОКАНА

Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО На основание чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение…
Страница 1 от 59
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево