Архив

« Април 2014 »
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ВходDesigned by:

Последни новини
Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(4 оценки)
Оценете статията
(1 Оценка)
Четвъртък, 10 Април 2014 10:51

ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 07.04.2014Г.

Сряда, 09 Април 2014 13:41

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(1 Оценка)
Сряда, 02 Април 2014 08:20

ПРОТОКОЛ № 29 от 26.03.2014г.

В изпълнение на  Заповед №  РД-01- 227/26.03.2014 г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

Насрочва нов публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и друга апаратура, свързана с предоставянето на телекомуникационни услуги, както следва:

 

Оценете статията
(2 оценки)
Оценете статията
(1 Оценка)
Четвъртък, 27 Март 2014 11:18

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете статията
(0 оценки)
Оценете статията
(0 оценки)
Оценете статията
(2 оценки)

ОБЯВА

 

В изпълнение на  Заповед №  РД-01- 213/18.03.2014 г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на терени  за поставяеми обекти по чл.56 ЗУТ с предназначение за „заведение за хранене и развлечения“,  както следва:

1. Терен № 77 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2013 год. с площ 16 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр.Царево, публична общинска собственост, актуван с АПОС № 510/19.03.2010 год., целият с площ 7473 кв.м., с начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина.

ОБЯВА

 

В изпълнение на  Заповед №  РД-01- 222/21.03.2014 г. на Кмета на ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за поставяем обект по чл.56 ЗУТ с предназначение „за заведение за хранене и развлечения”, за срок от 10 /десет/ години на терен № 79 от Схемата за поставяеми обекти на Община Царево за 2013 година, с площ 150 кв.м., находящ се в ПИ № 48619.505.645 по КККР на гр.Царево, частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 534/24.08.2006 год., целият с площ от 742 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с граници на имота: ПИ № 48619.505.324, ПИ № 48619.505.306 и ПИ № 48619.505.305.

Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(0 оценки)
Оценете статията
(0 оценки)
Оценете статията
(1 Оценка)
Оценете статията
(4 оценки)
Оценете статията
(4 оценки)
Оценете статията
(2 оценки)

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-01-182/10.03.2014 г. на Кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО:

 

ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на следния общински недвижим имот:

 

« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »
Страница 1 от 19
Банер
Банер